Rondleiding

Reserveer een rondleiding voor uw klas.

De rondleiding in het Persmuseum voert door de vaste tentoonstelling: ’10×10=100 jaar Persmuseum’. Binnen 10 journalistieke thema’s krijgen de leerlingen door middel van voorbeelden uit de geschiedenis een beeld van de rijkdom van de journalistiek het de nieuwsgaring in Nederland. Wat zegt de wet over pervrijheid? Welke collecties vind je bij het museum? Wat is een scoop en canard? Welke journalisten kunnen als goed voorbeeld dienen?

Tijdens het bezoekje aan het Persmuseum krijgen de leerlingen antwoorden op deze en nog veel meer vragen. Op interactieve wijze raken ze bekend met het rijke journalistieke verleden van Nederland maar ook met de hedendaagse –schrijvende– pers.

Een interactieve rondleiding waarbij leerlingen onder begeleiding zelf een onderwerp uit de tentoonstelling presenteren aan medeleerlingen is ook mogelijk.

 

Niveau:
Alle niveaus, afgestemd per onderwijsgroep
Duur programma:
Per onderdeel circa een uur
Prijs:
€ 50,- p/groep (de rondleidingen komen het best tot hun recht bij een groep van max. 15-20 personen, aan te raden is om een grotere klas te verdelen in twee groepen)
Vak:
Geschiedenis, Maatschappijleer