Workshop Censuur

stempelcensuurwebBoek nu!

De rode draad in de workshop Censuur is de vraag wat ís censuur nu eigenlijk precies? Welke vormen van censuur zijn te onderscheiden? Is er sprake van persvrijheid als censuur wordt opgelegd? Wat verstond men onder censuur in vroeger tijden? Is dit in de loop der eeuwen veranderd, of is het nog steeds hetzelfde? Zijn er vroege voorbeelden van censuur die nu ondenkbaar zijn of is het juist andersom het geval?

In de workshop gaan leerlingen aan de hand van uitdagende opdrachten én spraakmakend (historisch) beeld aan de slag met het thema. In de workshop wordt met verschillende werkvormen gewerkt. Discussie, kennis, ervaren en beleven zijn kernuitgangspunten. Het doel van de workshop is om leerlingen bewust te maken dat censuur van alle tijden is en dat het ook in deze tijd een grote invloed heeft of kan hebben op de nieuwservaring.

NB: De workshop komt het best tot zijn recht bij een groep van ongeveer 15 leerlingen.

Niveau:
3de en 4de leerjaar VMBO-gt en HAVO/VWO
Duur programma:
circa 90 minuten.
Prijs:
€ 125 (in het museum)
Vakken:
Nederlands, maatschappijleer, geschiedenis