http://persmuseum.nl/expositie/400-jaar-nieuws-in-nederland/
Overzicht Persmuseum
De openbare verbranding van De Post van den Neder-Rhyn, 1786.
Krantenwand

Start de persen!

1 januari 1913 t/m 20 september 2015
Het Persmuseum

400 jaar nieuws in Nederland

Geschiedenis, heden en toekomst van de Nederlandse pers zijn onderwerp van de vaste opstelling Start de persen!

Sfeeropstellingen, audio-visuele presentaties en interactieve programma’s gaven inzicht in 400 jaar kranten en tijdschriften. Vier sfeeropstellingen toonden vier ijkpunten in de geschiedenis van de Pers.

  • Het aanzien van het nieuws tonen voorpagina’s de ontwikkeling van de pers. Van de oudste Nederlandse krant uit 1618 tot de krant op internet.
  • De krant van Abraham Casteleyn (1656-1681),
  • De krant van Pieter ‘t Hoen (1781-1788),
  • De krant van Hak Holdert (1902-1930),
  • De krant van vandaag.

De officiële opening van het Persmuseum vond plaats op 4 oktober 2001. Toch bestaat het museum ruim honderd jaar. In 1902 kocht D.A. van Waalwijk, directeur van het Nieuwsblad voor Nederland, een collectie dag- en weekbladen op een veiling met de bedoeling een museum voor de Nederlandse pers op te richten. De collectie van het Persmuseum heeft gezworven door Amsterdam tot dat het in 1989 onder dak kwam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Het IISG is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en houdt zich bezig met het onderzoek naar sociale bewegingen. Met steun van het instituut werd in vier jaar tijd met succes een inhaalslag gemaakt op het gebied van de conservering en ontsluiting van de collectie van het Persmuseum. Daarbij functioneert de studiezaal van het instituut nu ook als gratis toegankelijk studiecentrum voor het museum. De inhoud van de depots van het Persmuseum zijn toegankelijk via een online catalogus van het IISG/Persmuseum en collectiestukken zijn opvraagbaar bij de balie van de studiezaal.

Omstreeks 1996 is de museumruimte vrijgekomen in het IISG-gebouw. Toen is een traject ingezet dat moest leiden tot de realisatie van een eigen expositieruimte. In de vier jaar tot 2001 zijn plannen gemaakt, fondsen geworven en is er gebouwd en ingericht. Met het tot stand komen van deze expositieruimte kwam er een einde aan een Persmuseum dat eigenlijk geen museum was maar een archief dat slechts bekendheid genoot bij een kleine kring van in persgeschiedenis geïnteresseerde wetenschappers en journalisten.

 


Andere exposities