http://persmuseum.nl/expositie/expositie-van-braakensiek-tot-jordaan-in-het-iisg/

Expositie Van Braakensiek tot Jordaan in het IISG

7 april 2016 t/m 30 juni 2016

De tentoonstelling Van Braakensiek tot Jordaan. De politieke prent in Nederland van 1900-1940 geeft in klein bestek een kort overzicht van politieke tekenaars die in de eerste heft van de 20e eeuw gezichtsbepalend zijn geweest voor een aantal dag- en weekbladen.

Aan de hand van bladen, knipselboeken en speciale uitgaven wordt werk getoond van toonaangevende tekenaars als Johan Braakensiek (De Amsterdammer ; later De Groene Amsterdammer), Louis Raemaekers (De Telegraaf) en Albert Hahn (De Notenkraker, met voorloper Zondagsblad van Het Volk). Van de kunstenaars Piet van der Hem, Willy Sluiter en Jan Sluiters worden drie  kleurenlitho’s getoond, die als bijvoegsel van De Nieuwe Amsterdammer zijn verschenen. Van Leendert Jordaan is een viertal geïllustreerde omslagen uit de jaren 1938-1940 van De Groene Amsterdammer geselecteerd. Ook is een aantal afleveringen te zien van De Roskam, de katholieke tegenhanger van de sociaaldemocratische Notenkraker en afleveringen van De Houten Pomp, het antirevolutionaire antwoord op De Notenkraker. Vijf dagen voor de Duitse inval verschijnt in De Telegraaf van 5 mei een cynische prent van Jo Spier met het bovenschrift De Toestand. Mei 1940. Ontspannen ligt een man op zijn rug onder de guillotine, het onderschrift  luidt ‘Hoe is het eigenlijk mogelijk dat er, terwijl we ons op het oogenblik in zóó ’n soort situatie bevinden, tóch nog zoovéél momenten zijn waarin we ons vrij behagelijk voelen.’

Deze mini-expositie bevindt zich op de eerste verdieping van het IISG aan de Cruquiusweg  31, de tentoonstelling is vrij toegankelijk en te bezichtigen van maandag-vrijdag, 9.00-17.00 uur.

 


Andere exposities