Het Persmuseum

museum


Nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed

Het Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.

Missie

Het Persmuseum staat in Nederland pal voor het belang van het recht op informatie en van de persvrijheid. Het ziet het als zijn missie om, met zijn collectie als uitgangspunt, voor een breed publiek uitingen en uitingsvormen van de media en journalistiek te verzamelen, te bewaren en het belang ervan in alle facetten over het voetlicht te brengen.

Visie

In een open, democratische samenleving nemen de media (journalistiek in druk, geluid en beeld, en digitaal) een essentiële plaats in om burgerschap vorm te geven.

  • Nederland en Amsterdam hebben een sterke traditie als belangrijk perscentrum van Europa
  • Persvrijheid is een belangrijk bestanddeel van democratie en de vrije samenleving
  • Een onafhankelijke pers stelt misstanden aan de kaak en controleert de macht. Zij roept verantwoordelijken ter verantwoording.
  • Een vrije en pluriforme pers informeert het publiek op allerlei niveaus, waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen, een mening kunnen vormen en keuzes kunnen maken.
  • Een goed functionerende pers geeft mensen een stem. Zij biedt mensen en instellingen fora voor het uitwisselen van meningen en gedachten. Daardoor kunnen mensen met dezelfde belangen of dezelfde inzichten elkaar vinden en zich emanciperen. Meningen kunnen ook botsen, dan functioneert een vrije pers als een belangrijke plaats voor het publieke debat.
  • Sedert eeuwen levert de pers een belangrijke bijdrage aan het kweken van mondige en kritische burgers, en aan het bewaken van de democratie.

Doelstelling

De Nederlandse pers is onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed en vormt een uitermate belangrijke historische bron. Het Persmuseum stelt zich ten doel de kennis over, het inzicht in en de beleving van de Nederlandse pers te consolideren en uit te breiden door middel van collectioneren, conserveren, documenteren, ontsluiten, toegankelijk maken, tonen en (doen) bestuderen van pershistorisch erfgoed. Media-educatie is hierbij een kerndoelstelling.

Het Persmuseum is gehuisvest in het monumentale onderkomen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De expositieruimte heeft een eigen entree aan de Zeeburgerkade. De collectie is toegankelijk via de studiezaal van het IISG.

museumreglogosite block