ANBI

Het Persmuseum is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt praktisch in dat schenkingen aan het Persmuseum belastingtechnisch aantrekkelijker zijn omdat u het geld onder voorwaarden mag aftrekken. Het Persmuseum moet voor haar ANBI-status aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het openbaar maken van een aantal gegevens. Op deze pagina vind u de bijbehorende documenten.

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
1019 HA Amsterdam
info@persmuseum.nl
020 – 692 88 10

RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 805373433

Een overzicht van de Jaarverslagen. (o.a voor beloningsbeleid, verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.)

Onze doelstelling.

Voor het beleidsplan van 2013 t/m 2016 verwijzen we naar de subsidieaanvraag voor OCW.

Sinds 10 juli 2015 hanteert het Persmuseum het “Raad van Toezicht-model”. De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u hier.