Informatie over de collecties

Het Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert:

 • een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften
 • een verzameling affiches en overig reclamedrukwerk rond de pers
 • een unieke collectie originele politieke tekeningen
 • een verzameling foto’s van journalisten, redacties en uitgevers
 • tal van archieven
 • een uitgebreide bibliotheek met betrekking tot de Nederlandse (gedrukte) pers.

De museumcollecties zijn toegankelijk via een online publiekscatalogus en gratis raadpleegbaar in de studiezaal van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de archieven.

Studiezaalgegevens

De studiezaal bevindt zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) aan de voorzijde van hetzelfde pand als het Persmuseum. Op de bezoekpagina vindt u alle informatie omtrent bereikbaarheid en openingstijden.

Nederlandse journalistentijdschriften

Nederlandse journalistentijdschriften, verschenen in de periode 1896-1949, zijn via de webstore van het Persmuseum online te raadplegen. Het gaat totaal om 15.238 pagina’s. Het Persmuseum heeft, met projectsubsidie van Bureau Metamorfoze, deze vaktijdschriften gedigitaliseerd.

Om zo compleet mogelijke sets samen te stellen heeft het Persmuseum dankbaar gebruik gemaakt van bruiklenen. Bruikleengevers waren: het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) te Nijmegen en het NIOD.

De bestanden zijn door de zoekmachine Google geïndexeerd. Alle pagina’s zijn volledig op alle woorden doorzoekbaar dankzij OCR techniek (Optical Character Recognition). Deze techniek is niet onfeilbaar, er kunnen letters niet herkend worden door de software. Houdt hier bij het zoeken rekening mee. Om gericht te zoeken binnen de gedigitaliseerde bestanden gebruikt u de google zoekmachine. Kopieer en plak onderstaande tekst in het zoekvak van Google:

site:http://webstore.iisg.nl/persmuseum

en type daarna één of meerdere zoekterm(en) in. De tekst zal er dan zo uitzien:
zoeken595x53

Het gaat om de volgende tijdschriften:

 1. De Journalist: het orgaan van de Nederlandsche Journalistenkring (NJK), dat onder diverse titels van augustus 1896 tot en met januari 1941 verscheen.
 2. De Katholieke Pers: het orgaan van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Journalisten Vereeniging (RKJV), dat eveneens onder diverse titels in de periode 1915-1940 verscheen.
 3. De twee tijdschriften die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen: De Nederlandsche Journalist, het orgaan van het Verbond van Nederlandsche Journalisten (VNJ), dat tijdens de oorlogsjaren van januari 1941 tot in augustus 1944 verscheen en De Pers, het officiële orgaan van het Persgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer, dat in de jaren 1942-1944 verscheen.
 4. In het vooroorlogse ‘Nederlandsch Indië’ werden twee tijdschriften voor in Indië werkzame Nederlandse journalisten uitgegeven: Mededeelingen van den Ned.-Indische Journalistenkring (1924-1926) en De Indische Journalist (1939)
 5. De naoorlogse tijdschriften van de NJK – De Journalist –, de Katholieken Nederlandschen Journalistenkring (KNJK) – De Katholieke Journalist – en van de Protestants-Christelijke Journalisten Vereniging (PCJV) – De Christen Journalist –, die in de periode 1946-1949 verschenen

Journalistenbiografieën

Het Persmuseum heeft een omvangrijk archief betreffende personen die in de journalistiek werkzaam zijn (geweest). Van bijna 5.000 personen is er een zogeheten ‘journalistenmapje’, in omvang variërend van een enkel blaadje tot een dikke map met gegevens. In de pdf vindt u de lijst met namen. Deze journalistenbiografieën zijn in te zien op de studiezaal.