Schenkingen

Het Persmuseum kan uw gift bijzonder goed gebruiken, niet alleen voor het mogelijk maken van wisseltentoonstellingen, maar ook voor bijvoorbeeld het aankopen van belangrijke politieke prenten, het digitaliseren en online beschikbaar stellen van kwetsbaar archiefmateriaal, en het organiseren van evenementen als de Junior Inktspotprijs en de Dag van de Persvrijheid.
U kunt uw gift op verschillende manieren doen:

  • U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL62INGB0004381267 tnv Stichting het Nederlands Persmuseum.
  • U kunt zich aanmelden als Vriend en een bedrag per jaar doneren.
  • Of u kunt een schenking via de notaris vastleggen, daarbij zijn er verschillende fiscale voordelen binnen de geefwet.

Geefwet maakt schenkingen aantrekkelijk

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe geefwet van kracht, waardoor het nog aantrekkelijker wordt een schenking aan het Persmuseum te doen. Ook in 2014 is de wet nog van kracht. Met deze wet wil de overheid particulieren en bedrijven stimuleren meer giften te geven aan goede doelen en culturele organisaties. Schenkingen aan culturele instellingen zijn namelijk fiscaal aantrekkelijker, zowel voor particulieren als voor bedrijven, stichtingen of verenigingen.

Inkomstenbelasting (voor particulieren)

Uw gift aan het Persmuseum is vanaf 1 januari 2012 aftrekbaar van uw inkomen met een multiplier van 125%. Dit houdt in dat een gift van € 1000,- voor € 1250,- aftrekbaar is van uw drempelinkomen. In uw aangifte inkomstenbelasting (over 2012 tot en met 2016) mag u het geschonken bedrag dus met 1,25 vermenigvuldigen.

Rekenvoorbeeld
U schenkt € 1.000,-
Uw aftrekpost € 1. 250,-
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
U betaalt in feite € 350,-

Het maximum bedrag waarover deze extra aftrek mag worden toegepast is € 5.000. Voor het deel van uw giften dat boven de € 5.000 uitkomt, geldt weer de gewone aftrek van 100%.
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. De multiplier van 125 % is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals het Persmuseum. U kunt ervoor kiezen het extra fiscale voordeel aan het Persmuseum te schenken.

Periodieke schenkingen

Een periodieke schenking biedt u de mogelijkheid om optimaal voordeel te behalen uit de Geefwet. Periodieke schenkingen kennen namelijk geen drempels en maxima en zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen zijn giften waarvoor de gever zich in een notariële akte voor minimaal vijf jaar vastlegt.

Ga naar de website van de belastingdienst voor meer informatie over giften en de nieuwe geefwet.

Ook Elsevier fiscaal legt de nieuwe geefwet uitgebreid uit.