Sponsoren

In de afgelopen jaren ontving het Persmuseum sponsors financiële bijdragen:

Structurele bijdragen:

  • Ministerie van OCW
  • Nederlandse Dagblad Pers (NDP)
  • Groep Publiekstijdschriften
  • Stichting Vrienden van het Persmuseum

Incidentele bijdragen:

  • Stichting Democratie en Media
  • VSB Fonds
  • Mondriaan Stichting
  • Stichting Het Parool
  • Gravin van Bylandtfonds