Caricaturca

Hoe wordt een land verbeeld door de ogen van een politiek tekenaar? De internationale expositie Caricaturca richt zich grotendeels op Turkije, maar even interessant is dat het beeld ook de Nederlandse beschouwer vaak een spiegel voorhoudt. Een spiegel die misschien wel een beeld oproept dat veel genadelozer en scherper is dan de eerste kennismaking met de prent doet vermoeden.

In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland organiseert het Persmuseum Caricaturca, een tentoonstelling met prenten van Turkse en Nederlandse tekenaars. Centraal staat de focus van prominente tekenaars als Joep Bertrams en Güneri İçoğlu rond thema’s als persvrijheid, religie, Europa en politieke machthebbers. Binnen deze onderwerpen is een veelheid aan nuances waarneembaar en worden culturele stereotypen binnen de eigen samenlevingen doorgeprikt. Hierdoor kan de beschouwer de verschillende nationale soorten van ‘comic art’ met elkaar vergelijken.

Een aantal tekeningen zijn speciaal vervaardigd voor de tentoonstelling Caricaturca. Aan verschillende Turkse en Nederlandse tekenaars werd de vraag voorgelegd hun licht te laten schijnen op het bezoek van de Turkse president Gül aan de Floriade in Venlo van 17 tot en met 19 april 2012. De tekeningen zijn gemaakt door Argus, Joep Bertrams, Arend van Dam, Djanko, Farhad Foroutanian, Güneri İçoğlu, Tom Janssen, Len Munnik, Pluis, Sefer Selvi, Trik en Berend Vonk.

De tentoonstelling Caricaturca  is georganiseerd door het Persmuseum Amsterdam in samenwerking met stichting Röportaj en werd eerder getoond in Istanbul in het kader van Istanbul Culturele Hoofdstad 2010.

Terug naar overzicht